შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

გორის მუნიციპალიტეტში არსებულ საბავშვო ბაღებში სააღმზრდელო პროცესი განახლდა