შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

გორის მუნიციპალიტეტში ტურისტული სეზონი გაიხსნა