შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

გორის საკრებულოს სხდომაზე ბიუჯეტში შესატან ცვლილებებს უყარეს კენჭი