შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

გორის 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი