შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

გორის 2024 წლის ბიუჯეტი ხმაურის ფონზე დაამტკიცეს