შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

გორში ევროპის კვირეული სახალისო გარბენით აღინიშნა