შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

გორში, მე-12 ბაგა-ბაღში სააღმზრდელო პროცესი ამ დრომდე შეწყვეტილია