შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

გორში სტალინის ძეგლს რეაბილიტაცია ჩაუტარდა