შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

გორში უნებართვო გარე ვაჭრობის შემთხვევაში ქონების კონფისკაცია მოხდება?!