შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

გორში ჭავჭავაძის ქუჩას რეაბილიტაცია ჩაუტარდება