შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

დაზიანებული საკანალიზაციო სისტემა და დატბორილი სარდაფები