შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

დაიწყება თუ არა სწავლა 15 სექტემბერს – თარიღს სამინისტრო აკონკრეტებს

საქართველოს საჯარო სკოლებში სწავლის დაწყებისა და დასრულების თარიღს ზოგადი განათლების შესახებ კანონი არეგულირებს.

ოფიციალური დოკუმენტის თანახმად, „საქართველოს ყველა საჯარო სკოლაში სასწავლო წლის დაწყების თარიღად განსაზღვრულია 15 სექტემბერი, ხოლო დასრულების თარიღად 15 ივნისი“;

2023 წელს, 15 ივნისი პარასკევს ემთხვევა. აქედან გამომდინარე, საზოგადოებაში გაჩნდა მოლოდინი, რომ ახალი სასწავლო წელი შესაძლოა არა 15, არამედ 18 სექტემბერს – ორშაბათიდან დაიწყოს.

როდის იწყება ახალი სასწავლო წელი – 18 თუ 15 სექტემბერს? 

ოფიციალურ სტრუქტურაში ეტალონს განუმარტეს, რომ „სასწავლო წელი 15 სექტემბერს დაიწყება“.

რაც შეეხება სწავლის თარიღის გადაწევას, კანონით ესეც დაშვებულია, ოღონდ იმ შემთხვევაში, „თუ 15 სექტემბერი ემთხვევა უქმე ან დასვენების დღეს“ – ასეთ დროს სასწავლო წელი იწყება „15 სექტემბრის შემდგომ პირველ სამუშაო დღეს“.