შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

ევროკავშირის კანდიდატობის სტატუსის მოლოდინში