შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

ევროპულმა საბჭომ საქართველოს კანდიდატის სტატუსი მიანიჭა