შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

,,ეს არჩევნები იქნება გზამკვლელი 2024 წლის არჩევნებისთვის,, – კალანდარიშვილი