შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

,,ვარდისფერი ოქტომბერი,, – აქცია გორში