შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

,,თავდაცვის კოდექსი,, და შეფასებები გორში