შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

თეატრალური სეზონი დაიხურა