შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

თედოწმინდაში ხიდის რეაბილიტაციას ითხოვენ