შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

კასპის საკრებულოს თანამშრომლებს ძალადობისთვის ბრალი წარუდგინეს