შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

მეწყერსაშიში ზონები გორის მუნიციპალიტეტში?!