შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

მთავრობის ახალი შემადგენლობა და შეფასებები შიდა ქართლში