შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

მომავალი წლიდან ქირავნობის პროგრამით ყველა ვეღარ ისარგებლებს