შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

ოპოზიციის ინიციატივები 2024 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული არ არის?!