შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

ოპოზიციონერ დეპუტატს სამუშაო ჯგუფის შექმნაზე უარი ეთქვა