შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

ორი ახალი ,,სტრიტ არტი,, გორში