შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

პარლამენტი „შინაურ ბინადარ ცხოველთა შესახებ“ კანონპროექტის განხილვას იწყებს