შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

პარლამენტმა თანამდებობის პირებისთვის ხელფასების ზრდას III მოსმენით მხარი დაუჭირა

პარლამენტმა უმაღლესი თანამდებობის პირებისთვის ხელფასების ზრდის კანონპროექტს მესამე მოსმენით მხარი დაუჭირა. აღნიშნული კანონპროექტი პრეზიდენტისთვის, პრემიერისთვის, მინისტრებისა და მათი მოადგილეებისთვის ანაზღაურების განსაზღვრის ახალ ფორმულას ადგენს, რომლის მიღების შემთხვევაშიც თანამდებობის პირთა ხელფასები 2025 წლიდან მნიშვნელოვნად გაიზრდება.

აღსანიშნია, რომ კანონპროექტის მისაღებად პარლამენტს სამი დღე დასჭირდა. ის დაჩქარებული წესით მიიღეს.

შეგახსენებთ, არსებული მდგომარეობით, პრემიერ-მინისტრის ხელფასი წელიწადში 41,000 ლარია (თვეში 3,416 ლარი), ხოლო მინისტრის ხელფასი წელიწადში 66,000-81,000 ლარია (თვეში 5,500-6,750 ლარი). განახლებული კანონით პრემიერ-მინისტრის ხელფასი 159,000 ლარამდე გაიზრდება, ხოლო მინისტრების ანაზღაურებები კი გაორმაგდება და 135,000 ლარი გახდება.

კანონპროექტის მიხედვით, უმაღლესი თანამდებობის პირების ხელფასები გამრავლდება საჯარო სამსახურში საბაზო თანამდებობრივ სარგოზე იმ კოეფიციენტის შესაბამისად, რა კოეფიციენტიც ამ თანამდებობის პირისთვის არის განსაზღვრული. მაგალითად პრემიერ-მინისტრისა და პრეზიდენტისთვის ეს კოეფიციენტი არის 10, მინისტრისთვის – 8.5, ხოლო მინისტრის პირველი მოადგილისთვის – 7.5, სხვა მოადგილეებისთვის კი 7.25. ანაზღაურების დათვლის ახალი წესი 2025 წელს უნდა ამოქმედდეს.

საჯარო სამსახურში საბაზო ანაზღაურების ყოველწლიური გადახედვისას ავტომატურად განახლდება ყველა იმ თანამდებობის პირის ანაზღაურებაც, რომელთა ხელფასიც საბაზო ანაზღაურების ნამრავლზე არის დამოკიდებული.

2024 წლის ბიუჯეტის თანახმად, საჯარო სამსახურში დასაქმებულის საბაზო თანამდებობრივი სარგო 1,330 ლარის ოდენობით განისაზღვრება, შესაბამისად, ამ ხელფასის 10-ის გამრავლებით პრემიერ-მინისტრისა და პრეზიდენტის ხელფასი თვეში 13,300 ლარი, ანუ წელიწადში 159,600 ლარი იქნება. მინისტრის ხელფასი – 11,305 ლარი, ანუ წელიწადში 135,660 ლარი, მინისტრის პირველი მოადგილის ხელფასი თვეში – 9,975 ლარი, ანუ წლიურად 119,700 ლარი, ხოლო რიგითი მოადგილის ხელფასი 9,642 ლარი თვეში ანუ წელიწადში 115,710 ლარი.

თანამდებობის პირიკოეფიციენტიხელფასი წელიწადშიზრდა არსებულთან შედარებით
პრეზიდენტი10159,600 ლარი;ზრდა 75,380 ლარი;
პრემიერ-მინისტრი10159,600 ლარი;ზრდა 118,600 ლარი;
მინისტრი8.5135,660 ლარი;ზრდა 54,680-დან 69,660 ლარამდე
პირველი მოადგილე7.5119,700 ლარი;ზრდა 36,700 ლარი
მინისტრის მოადგილე7.25115,710 ლარი.ზრდა 49,710 ლარი