შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

პრაქტიკული სახელმძღვანელო ჟურნალისტებისთვის