შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

საარსებო მინიმუმი ქვეყანაში შემცირდა და 250.9 ლარს შეადგენს