შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

სასმელი წყლის პრობლემა ხიდისთავში