შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

საქართველოს ჩემპიონატი მოსწავლე მოკრივეთა შორის

საქართველოს ჩემპიონატი მოსწავლე მოკრივეთა შორის.