შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

საქართველოში პენსიები გაიზარდა