შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

საქართველოში ყოველ მე-4 ქალს განუცდია ძალადობა?!