შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

საქველმოქმედო, სააღდგომო ბაზრობა გორში