შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

საქსტატის მიხედვით საარსებო მინიმუმი 254.5 ლარია