შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

საქსტატის მონაცემებით საქართველოში სიღარიბე შემცირდა