შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

სახელმწიფო მინისტრმა „სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიის“ სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში წარადგინა

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის ხელმძღვანელობით, სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სამთავრობო კომისიის სხდომა გაიმართა.

თეა ახვლედიანმა „სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის 2021-2030 წლების სახელმწიფო სტრატეგიის“ 2023 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში წარადგინა.

სახელმწიფო მინისტრმა ისაუბრა სტრატეგიით განსაზღვრული პრიორიტეტების ფარგლებში მიღწეული პროგრესის, კონკრეტული შედეგებისა და დასახული ამოცანების განხორციელების დინამიკაზე.