შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

სიჩქარის გადაჭარბების 1 მილიონ 303 032 ფაქტია დაფიქსირდა