შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

სკოლებში არაჯანსაღი საკვები აიკრძალება