შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

სტატისტიკის თანახმად, ოჯახში ძალადობა ერთ-ერთი ყველზე გავრცელებული დანაშაულია – საია