შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

უკიდურეს გაჭირვებაში მყოფი მარტოხელა დედა დახმარებას ითხოვს