შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

უხარისხოდ შესრულებული ინფრასტრუქტურული სამუშაოები?!