შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

ფაშიზმზე გამარჯვებიდან 79 წელი შესრულდა