შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

ქარელის მერია ტრაქტორს შეიძენს