შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

ქარელის მერმა საზოგადოებას 2023 წელს მუნიციპალიტეტში შესრულებული სამუშაოების ანგარიში წარუდგინა