შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2024 წლისთვის 19 მილიონი იქნება