შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

ქარელის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი რიგარეშე საკრებულოს სხდომაზე დაამტკიცეს