შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

ქარელის საკრებულოში ოპოზიციას ფრაქციის შექმნაზე უარი ეთქვა