შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

,,ქართული ოცნების” ქალთა ორგანიზაციის შეხვედრა გორში